SATIN ALMA İŞLEMLERİ

Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler (Evraklar)

Av Tüfeğini satın almadan önce !!! Bağlı bulundugunuz kolluk kuvvetleri tarafndan istenilen İşlemler;

1) Kişinin talebine ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe,

2) TC kimlik numaralı Nüfus cüzdanı ve fotokopisi,

3) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,

4) Silah ruhsatı istek formu,

5) Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,

6) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,

7) Yarım Kapak Dosya


Av Tüfeği Ruhsatı Ne İşe Yarar?


YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ ile bahse konu yivsiz av tüfeğini bulundurabilir ve taşıyabilirsiniz. “Yivsiz av tüfeğinin meskûn mahaller dışında, kırsal alanda taşıma ve bulundurma yetkisi sağlar. Avlanma yetkisi vermez.”

Av tüfeğini avda kullanabilmek için avcılık belgesine ihtiyaç vardır. Avcılık Belgesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne müracaat edilir.